با نام رضا به سینه ها گل بزنید                                             
                                         با اشك به بارگاه او پل بزنید
فرمود كه هر زمان گرفتار شدید                                             
                                          بر دامن ما دست توسل بزنیدزندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)موضوع :
چهارده معصوم(ع) ,