بی شك باید بپذیریم اگرچه بسیج خود حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است ، اما خود نیز یك دستاورد بزرگ است .
دستاوردی كه به عنوان میراث گرانبهای حضرت امام خمینی (ره ) امروزه می تواند منشاء تحولات بزرگ در دنیا باشد، همان الگویی كه هسته های مقاومت ظلم ستیز و عدالتخواه در هر گوشه از جهان از آن بهره گیری می نمایند و یادی از نقش بسیج در دفاع مقدس در واقع اشاره به گوشه ای از عملكرد این نهاد مقدس می باشد. معطوف داشتن تمام نگاه ها به این نوع عملكرد در واقع نادیده گرفتن پتانسیل عظیم و ارزشمند این شجره طیبه است .
اگرچه دفاع مقدس برگ زرینی از تاریخ پر افتخار ملت ایران است كه توسط مردمی ترین نیروهای مدافع انقلاب اسلامی ورق خورده است ، اما امروزه سیره و روش آن نیروهای عظیم تبدیل به یك تفكر شده است كه او از آن به عنوان «تفكر بسیجی » یاد می كنیم . لذا اگرچه همواره به كاركرد بسیج در دفاع مقدس اشاره می گردد، اما هدف بالاتر و والاتر این است كه این تفكر همواره در تار و پود جامعه باید ساری و جاری باشد. نتیجه این امر تداوم و استمرار پیروزی ها و موفقیت ها خواهد بود. بنابراین برای بررسی این نقش ارزشمند بخصوص در دفاع مقدس به موارد ذیل اشاره می گردد.


1ـ هدف از تشكیل بسیج
 

امام خمینی (ره ) در فرازی از فرمایشات خویش اشاره دارند به پشتوانه انقلاب اسلامی «رحمت و بركات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان كه بحق پشتوانه انقلاب اسلامی است .»
مقام معظم رهبری همین ایده بزرگ را در خصوص بسیج عنوان می دارند: «اگر بگوییم قوام انقلاب به بسیج است حرف گزافی نگفته ایم .» و در جای دیگر معظم له می فرمایند: «دفاع از این نظام ، اولین و مقدس ترین و واجب ترین فرائض ملت ایران است و بسیجی كسی است كه دفاع از انقلاب را برعهده می گیرد؛ چون در حقیقت از اسلام و قرآن دفاع كرده است .»

2ـ ویژگی های بسیج
 

وقتی سخن از نقش بسیج به میان می آید عظمتش در ویژگی های آن نهفته است . از جمله اسلامی بودن یعنی تدین و دینداری كه خمیرمایه اصلی اعضای بسیج می باشد.
ویژگی دیگر بسیج مردمی بودن كه خود تجلی و بروز یك ارتش مردمی و عالی ترین مرتبه تعامل نیروهای مسلح یك كشور با توده مردم خود می باشد. چنانكه رهبر معظم انقلاب بسیج را اینگونه تعریف می نماید: «بسیج یعنی متن ملت و همه آحاد مؤمن و یك حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه .»
ویژگی برجسته دیگر بسیج ، حضور اقشار مختلف و آحاد جامعه در آن می باشد كه اختصاص به یك منطقه جغرافیایی یك منطقه انسانی و طبقاتی و قشر خاص ندارد و شاید بتوان گفت انتخاب استراتژی جنگ نامتقارن ایران در مقابل استراتژی جنگ پیشدستانه آمریكا مبتنی بر توان و تفكر و وسعت قشری بسیج است .
ویژگی های ارزشمند دیگر بسیج كه به خوبی خود را در صحنه دفاع مقدس نشان داد اخلاص و ایثار بسیجیان می باشد و شاید بیشترین تأثیر را در شكل گیری تفكر بسیجی داشته باشد تا جایی كه حضرت امام خمینی (ره ) می فرماید: «من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند؛ چرا كه در این دنیا افتخارم این است كه خود بسیجی ام .»

3ـ دفاع مقدس ، دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی
 

وقتی ملت ملتی انقلابی ایران به جرم هویت یابی و اسلام خواهی تأمین استقلال و امنیت و جلوگیری از چپاول منافع ملی خود بپاخاست در مقابل آن تمام دنیای كفر و استكبار در دو اردوگاه شرق و غرب به همراه مرتجعین منطقه جنگی نابرابر را بر آن تحمیل كردند و اگرچه خواستند نام آن را جنگ شیعه و سنی لقب دهند، اما امام امت با بصیرتی عمیق و فهمی مشترك به خوبی دریافتند كه این جنگ بین اسلام و كفر است و اگر انقلاب اسلامی در این جولانگاه سركوب شود تا هزاران سال دیگر اسلام از جای خود بلند نخواهد شد و از این جهت بود كه دفاع ملت ایران «دفاع مقدس » نام گرفت و نقش بسیج در این دفاع اینگونه بیان می شود: «ما در این جنگ هم اگر بسیج را نداشتیم ـ كمیتمان لنگ بود، در دوران بعد از جنگ هم اگر بسیج نبود و اگر امروز هم نباشد، كمیت این انقلاب و این نظام و همه حركت های سازنده این كشور لنگ است .»
بنابراین وقتی صحبت از نقش بسیج در دفاع مقدس می شود یعنی متن ملت و حتی ارتش و سپاه رنگ بسیج به خود گرفتند و با تفكر بسیجی توانستند ایستادگی نمایند و كوته بینانه است اگر بسیج را در قالب نیروهای سازماندهی شده توسط یك سازمان ببینیم ، بلكه باید با نگاه واقع بینانه همچون رهبر معظم انقلاب متن ملت را بسیج بدانیم تا بتوانیم دركی درست از عملكرد آن در تمام عرصه ها از جمله دفاع مقدس داشته باشیم . باید بپذیریم كه فهم بسیج یعنی فهم انقلاب و چون هنوز نتوانسته ایم ابعاد و زوایای مختلف و عمق انقلاب اسلامی را بشناسیم به همان میزان از شناخت بسیج عاجز و دور مانده ایم .
اگر امروز در سایه امنیت ملی صحبت از ساخت پارس جنوبی ، پالایشگاه ها، سدها و خودكفایی در بخش های مختلف صنعت و كشاورزی می شود و اگر دولتمردان یكی پس از دیگری كارنامه درخشان خود را ورق می زنند زیبنده آن است كه اشاراتی هر چند كوتاه برای نسل های آتی داشته باشند كه تمام این فعالیت ها به خودباوری در تفكر بسیج برمی گردد كه اجازه اشغال یك وجب از خاك این مملكت را به اجنبی نداد.


نویسنده:مهدی بهشتی نژاد
منبع:سپاه روح ا... استان مرکزیموضوع :
دفاع مقدس ,